Условия

Внимание !

Поради Ограниченията на сайта Някой продукти са по 2/3 в описание при Поръчка Уведомявайте

Кой модел да Ви ипратим !!


Този   уебсайт,е  притежание на „САЛВО ЕТ  ЕИК: 201125391”, адрес и управление гр. Благоевград 2700 ул.ЛИПА No 35 офис София бул.К.Величков бл.61 до Виваком С този документ декларираме политиката на  по отношение на личните данни, както и общите условия за ползване на предоставяните от "САЛВО ЕТ" информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта :

Поверителност на личните данни Защитата на личните данни е приоритет за  С този документ ние декларираме неприкосновеността на личните данни на потребителите на Нашата цел е да предоставяме сигурна и надеждна електронна търговия и информационни ресурси.

1. Използване на данните и съхраняване. Ние ще използваме вашите данни точно по предназначението, за което сте ни ги дали. Можете да се откажете от съхраняването на лична ви информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържете с нас по е-mail или телефон и да заявите това ваше желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна. Ние няма да продаваме заемаме или предоставяме на трети страни вашите данни. Вашия е-мейл адрес няма да бъде предоставен по никакъв начин, за целите на маркетингови проучвания или рекламни кампании, извършвани от трети страни.

3. Бюлетин. Ние изпращаме нашия mail бюлетин само на тези наши потребители, които са го изискали. Те имат възможността да се отпишат, когато пожелаят и ни уведомят за това решение.

4.Бисквитки (cookies)

Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;

да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;

да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;

да проучваме потребителския интерес;

да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация. Ние идентифицираме потребителите на сайта по техния e-mail адрес. Легитимирането на всеки посетител (когато това е необходимо) става чрез e-mail адреса му. Той ще се използва единствено и само при необходимост да се свържем с вас или да предоставим бюлетина, ако сте пожелали да го получавате.

6. Пазаруване В сайта вие въвеждате форма за поръчка, която попълвате, за да закупите наш продукт. В тази форма, предоставяте следната информация за вас – Име, Адрес за доставка, e-mail, Адрес и Телефон за контакти. Ние от, декларираме, че ще използваме тези данни единствено и само за предоставянето на стоките или услугите, които сте заявили, че желаете да получите.

7. Предоставяне на услуги  осъществява своята дейност неутрално в условията на пазарна среда и свобода на договарянето.  осъществява договаряне за покупко продажба между потребителите и " САЛВО ЕТ ". Ние предоставяме следните услуги: - информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи; - продажба и доставка на предложените стоки; - реклама на стоки, услуги, търговски марки и др.

8. Условия за поръчка и доставка на стоки: Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой. Цената на продукта е крайна, но не включва цената на доставката. Доставката на стоките и условията на поръчка са указани в сайта.

9. Отговорности "САЛВО ЕТ" поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. "Салво ЕТ " не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск.

10. Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на - статии, фотографии, графични елементи - както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните съобщения. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права запазени.

11. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта  не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт. С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията. Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с управителя на фирмата

11.Отговорност

Най - учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "БИОМАГ'. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. Ние не даваме гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта ни информация. НИЕ не изключваме възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

12.Контролен орган

Нашата дейност се контролира от Комисията за Защита на Потребителите – КЗП. Ако имате въпроси относно нашите Условия за ползване, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или на адрес bio_mag@ outlook,com


13.Връщане на продукти

Салво ЕТ  прилага Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите .

Връщане на продукти не е възможен за употребявани стоки или за продукти, които след доставката им са били разпечатани и не могат да бъдат върнати по здравни / хигиенни причини.!

За избягване на всякакво съмнение, за да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:

  • върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата й по предназначение;
  • стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба;
  • когато е приложимо, потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка;
  • връщането е изцяло и за сметка на клиента 100% възстановяване на парите се извършава по банков път, след като стоката бъде върната със стокова разписка (касова бележка) и проверена от наш служител, само при условие, че не е нарушен търговския вид или целостта на стоката (разкъсана опаковка, премахнати етикети и други) , в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

14. Не се приема отказ от продажбата на стоки, които:

  • са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента;
  • са употребявани по предназначение или на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето,
  • на стоки с кратък срок на годност;
  • в останалите случай по чл. 57 от ЗЗП.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

 

 

 Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата